Lid worden

U kunt lid worden van onze vereniging door onderstaand formulier in te vullen of via een inschrijfformulier wat te verkrijgen is bij het secretariaat.

Wij maken onderscheid tussen:

(Gewoon) lid: (Alleen voor rassen die vallen onder de commissie voor de windhondenrensport). U kunt dan onbeperkt deelnemen aan trainingen op zowel de baan als coursing en kunt een startlicentie aanvragen om aan wedstrijden deel te nemen. U heeft een stem bij verenigingsbesluiten. De kosten bedragen 80 euro per jaar.

(Aangeslotenen) Trainingslid: U kunt onbeperkt deelnemen aan zowel ren- als coursingtrainingen die Swift organiseert. De kosten bedragen 45 euro per jaar. (voorheen werd er onderscheid gemaakt in renlid of coursinglid, dit is nu samengevoegd).

Donateur:    Voor minimaal 10 euro per jaar kunt u Swift extra steunen door deze donatie.

Kosten voor lidmaatschap kan overgemaakt worden op: NL42ABNA0130154792 t.n.v RWR Swift o.v.v. Lidmaatschap 2024 

 

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk(of via mail) ingediend te worden bij het secretariaat uiterlijk een maand voor afloop van het lidmaatschapjaar te weten voor 1 december. Bij niet opzeggen verplicht men zich tot het betalen van het lidmaatschap van het volgend lidmaatschapjaar.

Huishoudelijk reglement van RWRV Swift is te downloaden via de deze link

Uiteraard bent u altijd welkom een kijkje te komen nemen bij een training of een keer mee te trainen met uw hond. Een losse training kost 4 euro per hond. U mag uw hond dan 2x laten rennen op de baan of 2x een coursing laten lopen.

 

Aanmelding lidmaatschap


Contact

Rhedense windhonden Ren & Coursing vereniging

Biljoen 14
Velp
6883JH

06-83335961 Janny
06-24692067 Andrea( alleen na 19.00 ivm werk)
Bij vragen over/inschrijvingen renwedstrijden:
Andrea 06-24692067