Lid worden

U kunt lid worden van onze vereniging door onderstaand formulier in te vullen of via een inschrijfformulier wat te verkrijgen is bij het secretariaat.

Wij maken onderscheid tussen:

(Gewoon) lid: (Alleen voor rassen die vallen onder de commissie voor de windhondenrensport). U kunt dan onbeperkt deelnemen aan trainingen op zowel de baan als coursing en kunt een startlicentie aanvragen om aan wedstrijden deel te nemen. U heeft een stem bij verenigingsbesluiten. De kosten bedragen 80 euro per jaar.

(Aangeslotenen) Trainingslid: U kunt onbeperkt deelnemen aan zowel ren- als coursingtrainingen die Swift organiseert. De kosten bedragen 45 euro per jaar. (voorheen werd er onderscheid gemaakt in renlid of coursinglid, dit is nu samengevoegd).

Donateur:    Voor minimaal 10 euro per jaar kunt u Swift extra steunen door deze donatie.

U kunt de contributie overmaken op ons rekeningnummer: NL43 INGB 0004 1637 47 onder vermelding van Contributie 2023.  Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december 

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk(of via mail) ingediend te worden bij het secretariaat uiterlijk een maand voor afloop van het lidmaatschapjaar te weten voor 1 december. Bij niet opzeggen verplicht men zich tot het betalen van het lidmaatschap van het volgend lidmaatschapjaar.

Huishoudelijk reglement van RWRV Swift is te downloaden via de deze link

Uiteraard bent u altijd welkom een kijkje te komen nemen bij een training of een keer mee te trainen met uw hond. Een losse training kost 4 euro per hond. U mag uw hond dan 2x laten rennen op de baan of 2x een coursing laten lopen.

 

Aanmelding lidmaatschap


Contact

Rhedense windhonden Ren & Coursing vereniging

Biljoen 14
Velp
6883JH

06-83335961 ( Janny)
06-24692067 ( Andrea) alleen na 19.00 ivm werk
Bij vragen over/inschrijvingen renwedstrijden:
Andrea 06-24692067